PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Ecco Food 360: O światowej transformacji żywieniowej i polskim rolnictwie ekologicznym

Ecco Food 360: O światowej transformacji żywieniowej i polskim rolnictwie ekologicznym
Od lewej: Florent Guhl, prof Ewa Rembiatowska, Flavio Paoletti, Jostein Hertwig,Birthe Linddal Jeppesen, dr Karol Krajewski, Fot.JK

Autor:

Dodano:

Tagi:

Podczas sesji plenarnej Kongresu Rolnictwa i Żywności Ekologicznej Ecco Food 360 zorganizowanego przez Carrefour, prelegenci mówili o transformacji żywieniowej w świetle wyzwań globalnych, zdrowotności żywności ekologicznej oraz o rozwoju rolnictwa ekologicznego w Europie Zachodniej, a także o wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem ekologicznym.Christopher Rabatel , prezes Carrefour Polska, stwierdził, że Carrefour postawił przed sobą jasny cel - być światowym liderem w dziedzinie transformacji żywieniowej. Promuje też produkcję żywności ekologicznej w Polsce i polskich rolników ekologicznych.

Strategia transformacji żywieniowej, której głównym celem jest demokratyzacja dostępu do żywności ekologicznej, odpowiada na największe globalne wyzwania związane z ochroną środowiska, zdrowia, społeczeństwem, a także z rozwojem gospodarki. Dlatego Carrefour chce promować produkty ekologiczne w Polsce, a także polskich rolników ekologicznych, tak, aby stali się oni jednym z filarów polskiego rynku żywności.

Carrefour Polska podjął już szereg działań mających na celu zniwelowanie tej różnicy w stosunku do krajów zachodnich. Firma jest między innymi inicjatorem i członkiem-założycielem pierwszej na polskim rynku Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Ekologicznej.

Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano nowy program (obecnie w fazie testów), pozwalający polskim rolnikom, w tym rolnikom ekologicznym, na bezpośrednią sprzedaż wytworzonych przez nich produktów w najbliższym sklepie Carrefour. Program nosi nazwą „Prosto z polskiej wsi” i jest adresowany do producentów czerwonych owoców z Mazowsza.

Carrefour pracuje nad przygotowaniem rozwiązań logistycznych pozwalających mniejszym gospodarstwom rolnym współpracować i dostarczać swoje produkty bezpośrednio do sieci sklepów.

Jednym z głównych celów Carrefour jest też wspieranie konwersji polskich gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne, a także wspieranie ich dalszego rozwoju. W ubiegłym roku przyznano na ten cel wsparcie finansowe o wartości blisko 800 tys. złotych, które trafiło do 25 rolników.

Carrefour promuje również żywność ekologiczną wśród polskich konsumentów. W ubiegłym tygodniu, w ramach kampanii Act for food, rozpoczęto ogólnopolską kampanię w mediach promującą produkty ekologiczne i ich największe walory.

O rynku żywności ekologicznej we Francji mówił Florent Guhl – dyrektor Agence Bio.

Liczba gospodarstw zaangażowanych w produkcję ekologiczną we Francji w 2018 roku wyniosła 61 768, należących do 41 623 producentów, (co stanowi 9,5 proc. wszystkich gospodarstw we Francji) (wzrost o 13 proc. w stosunku do 2017 r.) oraz 16 651 przetwórców (wzrost o 12 proc. w ciągu roku i 49 proc. w ciągu 5 lat), a także 7 114 dystrybutorów (wzrost o 41 proc.). Pomiędzy 2017 i 2018 rokiem o 22 proc. wzrosła powierzchnia certyfikowanych upraw ekologicznych osiągając poziom 1,5 mln ha.

5 proc. zakupów spożywczych we Francji stanowią produkty ekologiczne. Wzrost pomiędzy 2017 i 2018 wyniósł 15,7 proc. (+1,4 mld euro) i osiągnął kwotę 9,7 mld euro. 555 mln euro netto wyniosły zakupy na potrzeby restauracji, w tym 319 mln euro na rzecz żywienia zbiorowego (z rekordowym wzrostem o 28 proc. w porównaniu z 2017 r.) oraz 236 mln euro w przypadku gastronomii komercyjnej (+14 proc.).

49% proc. produktów ekologicznych jest nabywanych w ramach sieci detalicznych, 34 proc. w specjalistycznych sklepach ekologicznych, 12 proc. w sprzedaży bezpośredniej, 5 proc. w innych formach handlu (np. małe sklepy i restauracje). 69 proc. produktów ekologicznych sprzedawanych we Francji pochodzi z lokalnego rynku, a w niektórych kategoriach jak wina, jajka, mleko i jego przetwory oraz mięso i jego przetwory udział ten wynosi 99-97 proc..

Francja w 2017 roku zajmowała 3. miejsce pod względem powierzchni upraw ekologicznych w UE z liczbą 1.7 mln ha (1. miejsce Hiszpania – 2,1 mln ha, 2. miejsce Włochy – 1,9 mln ha, 4. miejsce Niemcy – 1,3 mln ha).

W 2017 liczba gospodarstw ekologicznych w UE wzrosła o 6 proc. w porównaniu z 2017 r. przekraczając 310 tys., natomiast powierzchnia upraw ekologicznych odpowiednio o 5,9 proc. do poziomu 12,8 mln ha, podwajając się w ciągu 10 lat.

Rynek produktów ekologicznych we Francji jest 2. Najbardziej dynamicznym w UE z wartością 8,3 mld euro w 2017 roku (1. – Niemcy z 10,9 mld euro, 3. – Włochy z 3,6 mld euro). 

Prof. Maria Ewa Rembiałkowska – z Zakładu Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mówiła o wpływie składu żywności ekologicznej na lepszy stan zdrowia regularnych konsumentów.

W żywności ekologicznej występują niższe stężenie kadmu, wyższe zawartości polifenoli oraz istotnie niższe stężenie związków azotowych: azotu całkowitego o 10 proc., azotanów o 30 proc. oraz azotynów o 87 proc.

Zaobserwowano też czterokrotnie większą częstotliwość występowania pozostałości syntetycznych pestycydów w roślinach z upraw nieekologicznych.

50 proc. więcej  kwasów omega n-3 znajduje się w mleku ekologicznym. Pół litra pełnego mleka ekologicznego (lub równoważna ilość masła czy sera) zapewnia około 16 proc. rekomendowanego dziennego pobrania korzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych omega-3, zaś mleko konwencjonalne dostarcza tylko 11 proc.

Regularne spożywanie żywności ekologicznej jest skorelowane z niższym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego kobiet w ciąży, jak również spodziectwa i alergii u noworodków

Regularne spożywanie żywności ekologicznej było również skorelowane z niższym ryzykiem wystąpienia chłoniaka nieziarniczego i nadwagi oraz otyłości

Wyższa częstotliwość konsumpcji żywności ekologicznej wiąże się z istotnie obniżonym ryzykiem raka (wszystkie nowotwory łącznie, post menopauzalny nowotwór piersi, chłoniak nieziarniczy, wszystkie białaczki).

Birthe Linddal Jeppesen –  duńska socjolog i futurystka żywności mówiła o przyszłości żywności i eliminacji spożywania mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zredukowanie lub wyeliminowanie spożywania mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego następować będzie ze względów klimatycznych, etycznych, zdrowotnych oraz dobrostanu zwierząt. Proces ten już się rozpoczął w USA, Europie Zachodniej i Australii.

W 1800 roku na świecie żył 1 mld ludzi – w 2019 roku żyje 7,7 mld

80 proc. światowej powierzchni ziemi rolnej wykorzystywany jest to produkcji pasz dla zwierząt

Amerykanie pomiędzy 2005 a 2014 roku spożyli o 19 proc. mniej mięsa

Spożycie mleka w USA spadło o 13% proc. w ciągu pięciu lat (2011-2016), w Europie
o 4,1 proc.

Światowa sprzedaż pozbawionych laktozy alternatyw mleka w latach 2009 -2015 podwoiła się i ma wartość 21 mld euro (w Europie wartość ta się podwoiła, w Australii potroiła, a w USA zwiększyła się aż dziewięciokrotnie)

Z badań Mintela wynika, że osoby używające alternatyw bezlaktozowych, w 90 proc. nadal sięgały po produkty mleczne. To pokazuje nie tylko rosnącą popularność mleka sojowego czy orzechowego, ale także fakt, że nie trzeba zastępować produktów mlecznych w 100 proc., ale chociaż ograniczyć ich spożycie

Wskazana jest zielona dieta: więcej błonnika, więcej białka, mniej cukru, mniej mięsa, „dobre” węglowodany i tłuszcze, transparentność produktów. Dieta ta jest dobra dla klimatu.

Jostein Hertwig –dyrektor Generalny BERAS International Foundation (Szwecja) mówił o pozytywnych skutkach środowiskowych rolnictwa regeneracyjnego i rola konsumentów w ratowaniu klimatu.

Projekt EU BERAS 1 (2003–2006) dla regionu morza Bałtyckiego dotyczył przeprowadzenie w gospodarstwach testy wpływu na środowisko rolnictwa regeneracyjnego w 48 lokalizacjach w krajach bałtyckich.

W ramach programu ocena wpływu wzorców żywieniowych na środowisko została przeprowadzona w Szwecji i Finlandii (parametry takie jak lokalna i importowana żywność, transport itp.).

Wyniki badań naukowych pokazały, że rolnictwo regeneracyjne ze skutecznym recyklingiem składników odżywczych (azotu i fosforu) mogłoby znacznie ograniczyć eutrofizację rzek, jezior oraz Bałtyku. Rolnictwo regeneracyjne miało pozytywny wpływ na budowę materii organicznej gleby (sekwestrację węgla) i zwiększenie różnorodności biologicznej.

Praktyki rolnicze, takie jak rolnictwo regeneracyjne w połączeniu ze wzorcami konsumpcji, mogą zmniejszyć negatywne skutki emisji gazów cieplarnianych
i dać dobre efekty klimatyczne!

Wdrożenie projektu UE BERAS Implementation (w latach 2010–2013) dla regionu Bałtyku pozwoliło wypracować koncepcje i przetestować w praktyce, jak wdrażać na większą skalę rolnictwo regeneracyjne i przyjazne dla środowiska wzorce żywieniowe. Głównym rezultatem prac nad projektem był podręcznik dla rolników i doradców na temat rolnictwa regeneracyjnego oraz podręcznik „Diety dla czystego Bałtyku” dla konsumentów.

Flavio Paoletti  z Centrum Badań nad Żywnością i Żywieniem przy Radzie ds. Badań i Analiz Gospodarki Rolnej CREA w Rzymie, mówił o rozwiązaniach systemowych, które wdrożone przez włoskie ministerstwo rolnictwa spowodowały trzycyfrowe wzrosty eksportu produkcji ekologicznej oraz pobudziło krajową konsumpcję produktów ekologicznych, co uczyniło Włochy potentatem nie tylko na europejskim, ale i na światowym rynku. 

Włochy z wynikiem 1,8 mln ha zajmują 6. pozycję w światowym rankingu 10 krajów z największymi  z uprawami ekologicznymi (po Australii, Argentynie, Chinach, USA i Hiszpanii) i 7. pozycję wśród krajów z minimum 10 proc. ich udziałem w ogólnej powierzchni upraw (2016 rok).

Czołowe miejsca w powierzchni upraw ekologicznych we Włoszech zajmuje zboże, oliwki i winorośla, a wśród produkcji mięsnej dominuje drób, choć z tendencją spadkową w 2017 vs. 2016. Na dalszych miejscach znajduje się wołowina i baranina, najmniejszy zaś udział odnotowuje konina.

Włochy w 2016 roku były 8. krajem na świecie pod względem liczby producentów ekologicznych – 64 210. W 2018 roku liczba ta wyniosła 78 873, na którą składa się 57 370 producentów, 8 689 przetwórców oraz 9 403 jednocześnie producentów i przetwórców oraz 411 importerów. Największy wzrost nastąpił wśród przetwórców i importerów. Najwięcej operatorów ekologicznych znajduje się na Sycylii, w Kalabrii i Apulii.

Wzrost rynku ekologicznego we Włoszech jest kontynuowany, ale wskaźniki wzrostu są stabilne lub wykazują tendencje spadkowe, co jest analogicznym zjawiskiem do występującego w  innych krajach europejskich, gdzie ekologia konkuruje z innym formami certyfikacji (rolnictwo biodynamiczne, fairtrade, rolnictwo zintegrowane i zrównoważone).

Wartość krajowego włoskiego rynku produktów ekologicznych w 2018 r. wyniosła 3,5 mld euro, co stanowi 3,5 proc. całego rynku żywności we Włoszech. Wraz z eksportem wynoszącym ponad 2 mld euro (wzrost o 534 proc. w ciągu ostatnich 10 lat), cała wartość rynku ekologicznego we Włoszech wyniosła 5,6 mld euro. Światowa wartość rynku ekologicznego w 2016 r. wyniosła 80 mld euro (w tym USA 39 mld euro, Niemcy 9,5 mld euro, Francja 6,7 mld euro).

Produkcja ekologiczna ma miejsce głównie na południu Włoch, podczas gdy konsumpcja na północy kraju. 45 proc. sprzedaży produktów ekologicznych odbywa się w dużych sieciach handlowych, 24 proc. w sklepach specjalistycznych, 12 proc. poprzez usługi gastronomiczne, a 19 proc. przez inne kanały (bezpośrednio od rolników i w agroturystyce, w stołówkach szkolnych, poprzez kooperatywy spożywcze, e-commerce oraz na targach).

W mixie produktów ekologicznych przeważają owoce (26 proc.) i warzywa (19 proc.), produkty zbożowe (16 proc.) oraz mleczne (13 proc.). Liczba gospodarstw domowych we Włoszech, która kupują produkty ekologiczne przynajmniej raz w roku wzrosła z 53 proc. w 2012 do 81 proc. w 2018 r., co stanowi odpowiednio 13 i 21 mln osób. Różnica między ceną produktów konwencjonalnych wynosi od 34 proc (nabywanych w gospodarstwie) do 56 proc. (cena detaliczna dla konsumenta).

Motywacje do zakupów produktów ekologicznych mają podłoże egoistyczne (zdrowie oraz jakość i bezpieczeństwo żywności) lub altruistyczne (ochrona klimatu i dobrostanu zwierząt).

Import produktów ekologicznych do Włoch wzrósł o 16,8 proc. w 2017 w porównaniu z 2016 r., i dotyczył ryżu i warzyw z Azji (30 proc.), zboża i warzyw z krajów poza UE (28 proc.), owoców, cukru i kawy z Ameryki Południowej (20 proc.) oraz oliwy z oliwek i warzyw z Afryki (13 proc.).

25 proc. z 1 311 szkół, w którym w ubiegłym roku dostępne było żywienie zbiorowe korzystało w 70 proc. z produktów ekologicznych. Liczba korzystających z tej żywności stołówek szkolnych wzrosła o 1821 proc. między 1996 a 2017 rokiem.

W 2000 r. włoskie prawo nakazuje codzienne używanie produktów organicznych, lokalnych i tradycyjnych w przygotowywanych posiłkach w żywieniu zbiorowym. W 2017 r. włoskie ministerstwo rolnictwa przeznaczyło 44 mln euro na promowanie produktów ekologicznych w stołówkach szkolnych. W 2018 r. rozporządzenie ministerialne określiło kryteria i wymagania dla stołówek szkolnych, by mogły być certyfikowane, jako ekologiczne.

W celu promowania rolnictwa ekologicznego we Włoszech powstał narodowy plan strategiczny dla rolnictwa ekologicznego oraz wdrożone zostały skuteczne rozwiązania dla rozwoju i konkurencyjności rolnictwa i żywności ekologicznej. Powstały dystrykty i regiony ekologiczne, czyli terytoria, na których rolnicy, konsumenci, władze publiczne i inne podmioty lokalne realizują porozumienie mające na celu zrównoważone zarządzanie lokalnymi zasobami w oparciu o rolnictwo ekologiczne i agroekologię.

Dr Karol Krajewski doradca ministra rolnictwa stwierdził, że ministerstwo a jest zainteresowane wzrostem produkcji ekologicznej w Polsce. Podjęte zostały już wspólne działania z Carrefour.

Polska nie jest w stanie konkurować z Francją odnośnie doświadczenia i nakładów finansowych państwa na rozwój produkcji ekologicznej.

Działania ministerstwa rolnictwa w ramach programu wsparcia dla produkcji żywności wysokiej jakości obejmują także żywność ekologiczną.

Obecnie po roku plan dla wsi będzie odnawiany i zostanie w nim wzmocniony obszar dotyczący rozwoju produkcji ekologicznej.

Ministerstwo będzie się starało w niektórych regionach gdzie produkty ekologiczne są dostępne zbudować program żywienia dzieci tymi produktami.

Problemem jest to, że Polska nie dysponuje tak dużą ilością produktów ekologicznych jak choćby Francja, Dania i Niemcy.

Jak stwierdził dr Krajewski, musimy zbudować bazę produkcji ekologicznej i jesteśmy wdzięczni, że Carrefour wspiera te działania.

Już we wrześniu w kilku regionach ministerstwo ma zamiar upowszechnić żywność ekologiczną w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych, żeby dzieci mogły jeść produkty ekologiczne z najbliższej okolicy.

 

 

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.92.28.52
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.