Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. Nr 94, poz. 607), Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez inspekcję JHARS informacje o rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Rodzaj specjalizacji w zakresie której będzie prowadzony egzamin:

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

Termin egzaminu:
30 września 2010 r., godz. 11.00

Miejsce egzaminu:
sala nr 49 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu, zgłaszają ten zamiar na piśmie (na formularzu zamieszczonym poniżej) Głównemu Inspektorowi JHARS co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu (liczy się data stempla pocztowego).

Źródło: IJHARS/farmer.pl