W programie rolnośrodowiskowym realizowanych w ramach PROW od 2008 r. uczestniczy 2,5 tys. lubuskich rolników. Wdrażają oni działania dotyczące ograniczenia strat biogenów poprzez tworzenie tzw. stref buforowych, nasadzanie drzew wzdłuż dróg, cieków wodnych i rowów melioracyjnych, stosowanie wsiewek i międzyplonów.

Zainteresowanie pakietem rolnośrodowiskowym rolników jest z roku na rok coraz większe. Wystarczy wspomnieć, że tylko w 2011 r. w lubuskim do programu przystąpiło 818 producentów rolnych. W pakiecie jest 9 działań, w tym niektóre można łączyć.

- Największym zainteresowaniem cieszą się pakiety związane z prowadzeniem gospodarstw ekologicznych, ekstensywnym gospodarowaniem na łąkach i pastwiskach oraz ochroną zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych. Najmniejszym – realizacja pakietów związanych z utrzymaniem stref buforowych, do czego zgłosiło się tylko 6 rolników – wyjaśnia Andrzej Trzop, kierownik biura działań społecznych i środowiskowych oraz płatności bezpośrednich Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Chcąc uzyskać przysługujące działaniom płatności, najpierw trzeba zlecić doradcy rolnośrodowiskowego przygotowanie planu działalności rolnośrodowiskowej. W przypadku realizacji pakietów związanych z ochroną zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych, takie zadanie powierza się uprawnionemu ekspertowi przyrodniczemu. Plan jest dokumentem obligującym rolnika do prowadzenia gospodarstwa zgonie z zapisanymi w nim wytycznymi przez określony czas. Wniosek o przyznanie płatności składa się biurze powiatowym ARiMR wraz z wnioskiem o płatności bezpośrednie.