Pięcioletnia pomoc przysługuje rolnikom wytwarzającym żywność w ramach tak zwanych systemów jakości. Zbigniew Rogarewicz, ARiMR: zapisanymi w unijnych listach produktów gwarantowanych tradycyjnych specjalności, albo chronionych nazw pochodzenie lub chronionych oznaczeń geograficznych, albo rolnictwo ekologiczne prowadzą, lub też prowadzą w ramach krajowego systemu jakości żywności – integralną produkcję.

Wysokość dotacji zależy od rodzaju wytwarzanej żywności.

UCZESTNISTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOSCI ŻYWNOSCI  zł/rocznie

GWARANTOWANE TRADYCYJNE SPECJALNOSCI,
CHRONIONE NAZWY POCHODZENIA        3 200
CHRONIONE OZNACZENIA GEOGRAFICZNE
SYSTEM PRODUKCJI INTEGROWANEJ      2 750
ROLNICTWO EKOLOGICZNE              996
(Źródło: ARiMR)

Najwyższa stawka bo 3200 złotych rocznie jest przewidziana dla producentów tak zwanych Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Trochę mniej czyli przeszło dwa i pół tysiąca rocznie to wysokość dotacji na system produkcji integrowanej. Blisko tysiąc złotych rocznie przysługuje na rolnictwo ekologiczne.

Zbigniew Rogarewicz, ARiMR: wnioski przyjmujemy od 15 kwietnia tego roku do wyczerpania środków. Na ten cel mamy 100 milionów euro.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wsparcie przysługuje tylko tym rolnikom, którzy mają odpowiednie certyfikaty lub świadectwa jakości handlowej. Wnioski można składać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk