PRZEGLĄD PRASY: - Gospodarstw ekologicznych przybywa. W woj. podlaskim razem z tymi, które są w trakcie przestawiania, jest ich ponad 600 - piesze Barbara Kociakowska. - Ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiazanie, nie żałują.

Okres przestawiania się na gospodarstwo ekologiczne trwa średnio ok. 2 lat, a w przypadku sadów - 3 lata. Na terenie Podlasia w 2007 r., po letniej kontroli, certyfikaty ekologiczne może posiadać ponad 520 gospodarstw. Nadzór nad nimi sprawują jednostki certyfikujące. Dziś w woj. podlaskim jest ich sześć.

W okresie przestawiania gospodarstwa, producent otrzymuje wyższe dopłaty do każdego hektara upraw. Znacznie wyższe dopłaty otrzymują rolnicy, którzy postawili na uprawy wieloletnie (sady) - 1800 zł/ha. Producent, który już ma ekologiczny certyfikat, otrzymuje niższą dopłatę - odpowiednio: ok. 600 zł/ha i 1530 zł/ha. Pamiętać jednak należy, że chociaż dopłaty są niższe, to - mając certyfikat - można sprzedać swoje produkty po znacznie wyższej cenie.

Źródło: Gazeta Współczesna