Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie od 14 lat prowadzi współpracę z Krajem Związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie i Brandenburgią, a także z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost e.V. z Berlina. Współpracy tej patronuje ze strony niemieckiej Ministerstwo Środowiska Kraju Związkowego Mecklenburgia Pomorze Przednie oraz Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia.

Każdego roku grupa młodzieży z Województwa Zachodniopomorskiego ma możliwość odbywania rocznych praktyk na terenie Niemiec w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny. Polscy uczestnicy „Dobrowolnego Roku Ekologicznego” podczas rocznego pobytu w Niemczech mają zagwarantowane: ubezpieczenie, zakwaterowanie, miesięczny ekwiwalent na wyżywienie i kieszonkowe, 26 dni urlopu.

Praktyki organizowane na terenie Mecklenburgii oraz Brandenburgii trwać będą w terminie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.
W praktykach może uczestniczyć młodzież w wieku od 18 do 25 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, zameldowana na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadająca umiejętność komunikowania się w języku niemieckim. Zainteresowani uczestnictwem powinni zgłaszać się do Wydziału Środowiska i Łowiectwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do 31 lipca. Dokładniejsze informacje na stronie urzędu.

Jedną z uczestniczek wcześniejszych wyjazdów była Marta Bociarska. Praktykę odbywała w Narodowym Parku Doliny Dolnej Odry w Schwedt i Ośrodku Ekologicznym w Criewen. Została za nią wyróżniona Dyplomem Europejskim 2007 przez Matthiasa Platzeka, premiera Brandenburgii. Nagrodę przyznano jej za zaangażowanie w pracę na rzecz parku narodowego, oraz realizację programów edukacyjnych i rekreacyjnych integrujących grupy polsko-niemieckiej młodzieży.

Źródło: uw/farmer.pl