,,Euroliść’’ autorstwa Dušana Milenkovicia, studenta wzornictwa z Niemiec będzie teraz umieszczany na wszystkich paczkowanych ekologicznych produktach żywnościowych na terenie Unii Europejskiej. Ponadto na sprzedawanych luzem produktach ekologicznych, które zostały wytworzone w UE, lub na produktach ekologicznych sprowadzonych z krajów trzecich. Nowe logo ekologiczne jest już drugim symbolem stosowanym do oznaczania produktów ekologicznych w UE. Pierwszy symbol został wprowadzony pod koniec lat 90. i był stosowany na zasadach dobrowolności.

Komisja zarejestrowała ten znak jako wspólny znak towarowy. 19 lipca w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzcy i pozostałych finalistów konkursu. Zbiegnie się ona zaplanowaną na 19-20 lipca konferencją na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.„Mamy nadzieję, że nowe logo zostanie powszechnie znanym symbolem żywności ekologicznej w całej UE. Chcemy, aby konsumenci wiedzieli, że produkty z tym logo wytwarza się zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej” – powiedział Dacian Cioloş, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. - „Wierzę też, że nowe przepisy pobudzą rozwój rolnictwa ekologicznego, a także zwiększą ochronę konsumentów”.

W ramach nowego rozporządzenia, wprowadzono także przepisy dotyczące produkcji ryb, skorupiaków i wodorostów. Ustanowiono w nich ogólnounijne warunki akwakultury ekologicznej, określając między innymi warunki dobrostanu zwierząt. Przepisy mają za zadanie chronić różnorodność biologiczną, nie zezwalają też między innymi na hormonalną stymulację rozrodu. Hodowcy powinni stosować pasze ekologiczne i uzupełniać je paszami rybnymi, uzyskanymi z połowów, które są prowadzone w sposób przyjazny dla środowiska. Wprowadzono również szczególne przepisy dotyczące wodorostów i produkcji małży.

Komentując nowe przepisy, Maria Damanaki – komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej – powiedziała: „Wprowadzone przepisy zapewnią konsumentom szerszy wybór i wzmocnią przyjazną dla środowiska produkcję ekologiczną. Unia jest największym na świecie rynkiem zbytu żywności pochodzenia morskiego. Z tego względu Europa powinna odgrywać wiodącą rolę we wprowadzaniu szczegółowych przepisów w tej dziedzinie. W 2008 r. w Europie działało ok. 125 certyfikowanych ekologicznych hodowli akwakulturowych, z ogólnej liczby 225 takich hodowli na świecie. Wytworzyły one 50 000 ton żywności ekologicznej, co odpowiada prawie połowie światowej produkcji w 2008 r. Pięć państw członkowskich, w których produkcja była najwyższa, to Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, Grecja i Francja.”

Źródło: farmer.pl