Z tego 522 tys. ha stały się ekologiczne w wyniku konwersji gospodarstw klasycznych. 7,5 procent całkowitej powierzchni użytków rolnych użytkowanych jest przez rolników ekologiczne.

Według agencji w 2018 r. liczba rolniczych gospodarstw ekologicznych wzrosła o 13 procent do 41 623, przy czym prawie jedna dziesiąta gospodarstw działała zgodnie ze specyfikacjami ekologicznymi. Nastąpił również wzrost liczby firm przetwórczych w sektorze ekologicznym. Ich liczba w 2018 r. wzrosła o 12 proc. do 16 651. Stosunkowo jeszcze silniej, bo aż o 41 procent do 7,114 wzrosła liczba firm oferujących produkty ekologiczne.

Zgodnie z szacunkami Agence Bio, całkowita wartość biopaliw sprzedanych w 2018 r. we Francji została oszacowana na 9,7 mld euro, co stanowi wzrost o 1,4 mld EUR, czyli 15,7 proc.

Ponad pięć procent zakupów żywności pochodziło z produkcji ekologicznej. Prawie połowa zakupów została dokonana w supermarketach. Specjalistyczne sklepy ze zdrową żywnością mają udział w rynku żywności ekologicznej wynoszący 34 proc., a marketing bezpośredni - 12 proc.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, francuski sektor ekologiczny w ubiegłym roku generował równowartość 155 347 etatów; co odpowiadało wzrostowi o 14 proc. w porównaniu do 2017 roku.