Ponad 8 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych uprawiano zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Ponad 60 proc. ziemi ekologicznej było wykorzystane do produkcji pasz. Wspomniane obszary zostały powiększone o 10 proc. w porównaniu z 2018 r.

Rośnie uprawa organiczna w uprawie winorośli. Obszar uprawy winorośli w rolnictwie ekologicznym został w ubiegłym roku powiększony o 23 proc. Ogólnie ponad 14 proc. francuskich producentów winorośli spełnia obecnie kryteria ekologiczne.

Według Agence Bio, w 2019 r. w rolnictwie ekologicznym działało 47 196 producentów, co stanowi ponad 10 proc. gospodarstw rolnych. 19 311 firm utrzymywało się z przetwórstwa produktów ekologicznych; w porównaniu z 2018 r. był to wzrost o 16 proc..

8 813 firm działało w handlu towarami ekologicznymi a 662 w imporcie. Według szacunków agencji, w całym sektorze ekologicznym w 2019 r. obsadzono około 179 500 etatów, o 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Największy udział w tym miały gospodarstwa z 113 740 miejscami pracy; 10 proc. pracowników rolnych było zatrudnionych w rolnictwie ekologicznym. Dilerzy produktów ekologicznych mieli odpowiednik 38 950 etatów, a przetwórcy mieli 24 560 miejsc pracy. Agencja szacuje, że całkowita wartość towarów ekologicznych sprzedanych w 2019 r. wyniosła około 11,93 mld euro; było to 1,4 miliarda euro, czyli o 13,5 proc. więcej niż w poprzednim roku.

We Francji średnio 178 euro wydano na produkty ekologiczne rocznie na osobę. Większość produktów została zakupiona w zwykłych sklepach spożywczych; wydano tam około 6,2 mld euro na te produkty. Klienci zostawili 3,2 mld euro w supermarketach ekologicznych i 1,2 mld euro w sprzedaży bezpośredniej. Reszta dotyczyła rzemieślniczych producentów żywności i gastronomii poza domem.

Zatem ponad 8 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych uprawiano zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Ponad 60 proc. ziemi ekologicznej zostało wykorzystane do produkcji pasz. Wspomniane obszary zostały powiększone o 10 proc. w porównaniu z 2018 r., Według agencji odzwierciedla to rozwój hodowli zwierząt.

Rośnie uprawa ekologiczna winorośli. Obszar uprawy winorośli na zasadach ekologicznych został w ubiegłym roku powiększony o 23 proc.; Ogólnie ponad 14 proc. francuskich producentów winorośli spełnia obecnie kryteria ekologiczne. Według agencji w 2019 r. w rolnictwie ekologicznym działało 47 196 producentów, co stanowi ponad 10% gospodarstw rolnych. 19 311 firm utrzymywało się z przetwórstwa produktów ekologicznych; w porównaniu z 2018 r. był to wzrost o 16 proc.

Średnio 178 euro wydano na produkty ekologiczne rocznie na osobę. Większość produktów została zakupiona w normalnych zwykłych sklepach spożywczych; wydano tam około 6,2 mld euro na produkty ekologiczne. Klienci zostawili 3,2 mld euro w supermarketach ekologicznych i 1,2 mld euro w sprzedaży bezpośredniej. Reszta wydatków dotyczyła rzemieślniczych producentów żywności i gastronomii poza domem.