Wzrost o prawie 7,5 mln ha w porównaniu do 2015 roku jest największy jaki kiedykolwiek odnotowano w przypadku upraw ekologicznych. Na całym świecie w 178 krajach w rolnictwie ekologicznym działa ponad 2,7 mln producentów.

Ecovia Intelligence, firma badająca rynek, szacowała światowy rynek produktów ekologicznych w 2016 roku na 89,7 mld dolarów amerykańskich (około 80 mld euro). Największym rynkiem są USA (38,9 mld euro), następnie Niemcy (9,5 mld euro), Francja (6,7 mld euro) i Chiny (5,9 mld euro).

Kluczowe rynki w 2016 r. nadal odnotowywały dwucyfrowy wzrost. A francuski rynek produktów ekologicznych wzrósł nawet o 22 proc. Najwyższa wartość spożycia produktów ekologicznych na jednego mieszkańca miała miejsce w Szwajcarii i wynosiła 274 euro, podczas gdy Dania miała najwyższy udział biomasy (9,7 proc.).

Podobnie jak w poprzednich latach, krajami z największą liczbą producentów ekologicznych były Indie (835 200), Uganda (210 352) i Meksyk (210 000).

Australia ma największy obszar upraw ekologicznych (27,2 mln ha), drugie miejsce zajmuje Argentyna (3 mln ha) a trzecie Chiny (2,3 mln ha). Prawie połowa światowego obszaru upraw ekologicznych znajduje się w Oceanii (27,3 mln ha), następnie w Europie (23 proc, lub 13,5 mln ha) i Ameryce Łacińskiej (12 proc., lub 7,1 mln ha).

Kraje o najwyższym udziale produkcji ekologicznej w całkowitej powierzchni użytków rolnych to Lichtenstein (37,7 proc.), Polinezja Francuska (31,3 proc.) i Samoa (22,4 proc.).

W 15 krajach, co najmniej 10 proc. powierzchni użytków rolnych jest uprawiane ekologicznie, co jest nowym rekordem.