W ubiegłym roku kalendarzowym hiszpańska powierzchnia upraw ekologicznych została jeszcze bardziej powiększona. W Hiszpanii w 2020 r. uprawiano łącznie około 2,438 mln hektarów zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego.

Stanowiło to jedną dziesiątą całkowitej powierzchni użytków rolnych i o 3,5 proc. więcej niż w poprzednim roku. Trend wzrostowy, zatem nieco osłabł. Według danych ministerstwa rolnictwa w ciągu ostatnich pięciu lat obszar tych upraw powiększano średnio o 4,8 proc. rocznie.

Większość powierzchni ekologicznej w 2020 r. stanowiły trwałe użytki zielone z ponad 1,27 mln hektarów, a następnie uprawy trwałe z 662 423 ha i rośliny uprawne z 502 075 ha.

Według ministerstwa rolnictwa, w Hiszpanii w 2020 r. wzrosła liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych, np. trzody chlewnej o 17 proc. do 37 846, tuczonego drobiu o 5 proc. do 1,6 mln sztuk, a kur niosek o 13 proc. do 943 106 sztuk.

Całkowita liczba gospodarstw ekologicznych w Hiszpanii wzrosła o 6,3 proc. rok do roku do 50 047, podczas gdy liczba gospodarstw hodowlanych spadła o 1 proc. do 7732.  

​​Hiszpania może osiągnąć cel wyznaczony przez Unię Europejską, polegający na osiągnięciu jednej czwartej całkowitej powierzchni rolnictwa ekologicznego do 2030 r. W tym celu ministerstwo pracuje obecnie nad mapą drogową. Ponadto planowane są działania mające wzmocnić popyt na produkty ekologiczne.