Uzyskanie wpisu do rejestru inspektorów stanowi podstawowy warunek ubiegania się o pracę na rzecz jednostek certyfikujących w zakresie kontroli producentów ekologicznych.

Terminy najbliższych egzaminów to:
1. 30 września o godz.11.00 w zakresie Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
2. 14 października o godz. 11.00 - w zakresie specjalizacji:
- Zbiór ze stanu naturalnego,
- Pszczelarstwo,
- Produkty akwakultury i wodorosty morskie,
- Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży,
- Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych , w tym importowanych z państw trzecich.

Egzamin odbędzie się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.