Pierwszym podstawowym warunkiem, by móc przystąpić do programu kredytów węglowych, jest konieczność bycia rolnikiem. Potem należy znaleźć firmę, która wystawia takie certyfikaty, poddać się audytowi i podpisać umowę. Szczegóły dotyczące najważniejszych punktów oferty poszczególnych firm zajmujących się certyfikacją węglową znajdziecie w tabeli. Tak naprawdę możliwość uzyskania certyfikowanego kredytu węglowego otworzyła się na polskim rynku dopiero przed kilkoma lat i pierwsze firmy działające w tej branży pojawiły się na naszym rynku stosunkowo niedawno.

tab_monetyzacja.jpg
tab_monetyzacja.jpg

Najwięcej zyskują nowi

We wszystkich firmach pierwszym etapem jest audyt, podczas którego jest oceniany potencjał gospodarstwa w zakresie liczby kredytów węglowych. Po nim następuje podpisanie umowy, która reguluje zasady współpracy i płatności. Większe zdolności do sekwestracji mają gospodarstwa, które do tej pory pracowały w systemie orkowym i zdecydują się na zmiany, takie jak odejście od pługa czy wysiew poplonów. Potencjał gospodarstw pracujących np. od 20 lat w systemie uprawy bezorkowej i stosujących poplony jest mniejszy, pomimo tego że już od lat tak naprawdę sekwestrują węgiel, tyle tylko, że bez certyfikatu. Plusem takiej sytuacji jest fakt, że tak naprawdę nic nie muszą zmieniać w swoim działaniu i pieniądze ze sprzedaży certyfikatów będą dodatkiem do i tak wykonywanych w gospodarstwie działań. Firmy szacują, że średnio gospodarstwo może pozyskać 0,8 certyfikatu na ha, ale liczby te wahają się od 0,4 do 1,6 certyfikatu na ha w zależności od warunków spełnianych przez gospodarstwo.

 

A co, jeśli się rozmyślę?

No cóż, życie bywa nieprzewidywalne i może się zdarzyć, że rolnik zmieni sposób uprawy czy też nie będzie miał możliwości kontynuowania zobowiązań. Tu wszystko zależy od umowy. Jedne firmy nakazują wtedy zwrot pieniędzy za wypłacone certyfikaty, inne z kolei nie wypłacają pieniędzy od roku, w którym gospodarstwo przestało spełniać warunki, do których zobowiązało się w umowie.

Pieniądze na koncie

Jeśli chodzi o wypłatę środków za certyfikaty węglowe, to można je corocznie pozyskać w całości po sprzedaży certyfikatów. Można również co roku pobierać zaliczkę 20 proc. na poczet wyprodukowanych certyfikatów, a po zakończeniu umowy uzyskać resztę pieniędzy. Możliwe jest również uzyskanie nieoprocentowanej pożyczki, wtedy w okresie spłaty pożyczki określona część certyfikatów węglowych jest traktowana jako zapłata za pożyczkę. Podane w tabeli ceny certyfikatów zostały pozyskane od przedstawicieli poszczególnych firm i są cenami obowiązującymi w chwili pisania artykułu, czyli w czerwcu 2023 r., i mogą ulec zmianie, ponieważ nie są cenami sztywnymi.