Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi producenci ekologiczni powinni stosować materiał siewny wyprodukowany metodami ekologicznymi. Jak podaje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.

Do produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał rozmnożeniowy roślin, stosuje się wyłącznie ekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin.

 

Dopuszczone jest jednak zastosowanie nieekologicznego materiału siewnego, jeśli nie jest on dostępny w produkcji ekologicznej.

Rozmnożeniowy materiał nieekologiczny

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi prowadzi Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na stronie www.piorin.gov.pl. Obecnie znajduje się tam ponad 520 odmian roślin uprawnych, w tym również sadowniczych.

Jeśli w rejestrze nie znajdziemy konkretnego gatunku lub odmiany rośliny pożądanej, należy wystąpić o zgodę na użycie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznym (konwencjonalnego), do właściwego ze względu na siedzibę producenta rolnego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zgodę na użycie materiału należy uzyskać przed wysiewem rośliny. Warunkiem stosowania jest oczywiście materiał siewny niezaprawiony. Jeżeli faktycznie takiej odmiany nie ma w wykazie, WIORiN wydaje decyzję zezwalającą na stosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym.

Dodatkowo przepisy prawne zezwalają na użycie materiału siewnego wyprodukowanego we własnym zakresie w przypadku produkcji ekologicznej, jak i w okresie konwersji, ale podobnie jak na zasadach powyższych. Korzystając z własnych nasion pamiętajmy, że nieodpowiednio przechowywane i przygotowane, mają znacznie mniejsze zdolności kiełkowania, które osłabiają się w miarę powielania nasion.

Materiał siewny w okresie konwersji

W trakcie konwersji na produkcję ekologiczną również powinien być wykorzystywany materiał rozmnożeniowy ekologiczny. Jeśli jednak podobnie, nie znajduje się tam poszukiwana odmiana, zalecane jest stosowanie materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji.

Lista tych gatunków wykazana jest również na stronie PIORiN. Jednak aktualnie znaleźć tam można zaledwie kilka dostępnych odmian. Dlatego też, możliwe jest stosowanie materiału siewnego nieekologicznego, za zgodą oddziału WIORIN.

Koszty materiału ekologicznego

Jak możemy usłyszeć od wielu producentów ekologicznych, materiał siewny wynosi nierzadko dwa, trzy razy więcej od materiału konwencjonalnego. Przykładowo:

-zakup nasion pietruszki (wysiew około 1,5 kg/ha) konwencjonalnej kosztuje 390 zł/ha, a przy nasionach ekologicznych cena wynosi około 1170 zł/ha, co daje trzykrotnie wyższy koszt zakupu nasion.

-koszt zakupu nasion kalafiora do konwencjonalnej uprawy wynosi około 280 zł za 2,5 tys. nasion, a do produkcji ekologicznej - 223,00 zł za ilość 1 tys. nasion.

Ceny często skłaniają dodatkowo do szukania tańszych rozwiązań w produkcji. Poszukiwane są odmiany wyglądane przez konsumentów, o pewnych walorach jakościowych, które często nie znajdują się w wykazie odmian. Dodatkowo, warty rozważenia jest zakup gotowej rozsady. Rolnicy chylą się ku temu ze względu na oszczędność czasu, pewniejszy start roślin, efektywniejszą produkcję i wcześniejszy zbiór plonów.

Ekologiczna uprawa zbóż

W wyniku nacisku prowadzonego przez UE na zwiększenie produkcji ekologicznej oraz rosnącego trendu na produkty ekologiczne, Polska musi sprostać tym wymaganiom. Chcąc zwiększyć potencjał, tradycyjne gatunki uprawne roślin, powinny być również dostępne do uprawy w ekologii. 

W wykazie materiału siewnego udostępnionego przez GIORiN, znajduje się coraz to więcej odmian możliwych do produkcji ekologicznej. Znajdziemy tam m.in.: owies zwyczajny (jary), pszenicę orkisz (jara), jęczmień jary, pszenicę zwyczajną (jara), pszenżyto ozime. Ponadto, w rejestrze znajduje się kukurydza (od firmy LIMAGRAIN), która w naszym kraju, w ekologii nie jest jeszcze uprawą rozpowszechnioną.