Jak podaje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, porejestrowe doświadczenia ekologiczne dla województwa mazowieckiego są realizowane: w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą (IUNG-PIB w Puławach). W sezonie 2021/2022r. przeprowadzono doświadczenia z: 12 odmianami owsa, 25 odmianami jęczmienia jarego, 21 odmianami żyta ozimego i 15 odmianami pszenżyta ozimego.

Warunki doświadczeń

W RZD w Grabowie n/Wisłą doświadczenia prowadzone były na glebie brunatnej, klasy – IVb. Przedplonem dla zbóż jarych i ozimych w tym okresie były trawy z koniczyną czerwoną. Nie stosowano środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego, natomiast był zastosowany obornik bydlęcy w dawce ok.12 t/ha.

W uprawie były stosowane typowe zabiegi typu: orka zimowa, orka siewna, bronowanie, agregatownie, siew, bronowanie posiewne, oraz 2 krotne bronowanie odchwaszczające. W IHAR w Radzikowie również w podobny sposób prowadzono doświadczenia, ale na glebie klasy IIIb.

W poniższych tabelach są przedstawione wyniki z doświadczeń, oprócz 2021 roku, gdzie wszystkie doświadczenia w RZD w Grabowie zostały zniszczone gradobiciem.

Wyniki plonowania zbóż

W ekologicznym systemie uprawy zbóż, dobierane odmiany powinny być dobrze dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych. Dlatego prowadzone doświadczenia i zalecenia, są wydawane dla konkretnych regionów. W analizowanych doświadczeniach dla woj. mazowieckiego prezentujemy wyniki dla pszenżyta i żyta ozimego, jęczmienia jarego oraz owsa.

W badaniach na pszenżycie ozimym, najwyższy plon dawały odmiany SU Liborius oraz Porto i Kasyno. Osiągając kolejno % wzorca: 122, 108 i 107 na lata 2020-2022. Wzorzec stanowiły wszystkie badane odmiany ze średnim plonem 71,9 dt/ha (z lat 2020-2022). 

Plon pszenżyta ozimego, źródło: CDR Brwinów
Plon pszenżyta ozimego, źródło: CDR Brwinów

W przypadku żyta ozimego wzorzec z lat 2020-2022 wyniósł 65,4 dt/ha. Pośród odmian populacyjnych, najwyżej plonowała odmiana Inspector (92% wzorca) oraz żyto Antonińskie (88% wzorca). Z kolei dla mieszańcowych - KWS Serafino (121% wzorca) i KWS Florano (120% wzorca).

Plon żyta ozimego, źródło: CDR Brwinów
Plon żyta ozimego, źródło: CDR Brwinów

Plon żyta ozimego, źródło: CDR Brwinów
Plon żyta ozimego, źródło: CDR Brwinów

W zestawieniu wyników plonowania dla owsa, odmiana Kozak wyróżniła się największym plonem (113% wzorca) w latach 2020-2022. W przedziale 2021-2022 znacznie wyżej wzorca (128%) plonowała odmiana Wulkan. 

Plon owsa, źródło: CDR Brwinów
Plon owsa, źródło: CDR Brwinów

Jęczmień jary plonował najsłabiej. Plon wzorca w latach 2020-2022 dał wynik 44,8 dt/ha. Pośród odmian wyróżniających się najwyższym plonem zaliczono: jęczmień jary Adwokat oraz w badaniach z 2021-2022 odmianę LG Belcanto (115% wzorca).

Plon jęczmienia jarego, źródło: CDR Brwinów
Plon jęczmienia jarego, źródło: CDR Brwinów