Jak poinformowało nas Ministerstwo Rolnictwa, liczba producentów ekologicznych, którzy zostali skontrolowani przez jednostki certyfikujące do 31 grudnia 2010 r. znacząco wzrosła. Ostatne lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego charakteryzują się stałą dynamiką wzrostu.

W ciągu ośmiu lat, w okresie 2003-2010, liczba producentów rolnych wzrosła 9-krotnie. W roku 2003 wynosiła ona 2 286 gospodarstw i z roku na rok znacząco się zwiększała. W roku 2004 liczba ta wynosiła 3 760, 2005 - 7 182, 2006 - 9 187, 2007 - 11 870, 2008 - 14 888, 2009 - 17 092 i wreszcie w roku ubiegłym - 20 626.