Jak poinformował w środę Urząd Wojewódzki, jeszcze 330 rolników produkujących żywność ekologiczną na Mazowszu nie zmieniło firmy certyfikującej po tym, jak jedna z takich firm - Bioekspert straciła upoważnienie do wydawania rolnikom ekocertyfikatów. Certyfikaty wydane przez firmę Bioekspert stracą ważność po 8 października - podkreślił urząd w komunikacie.


- Rolnik, który nie znajdzie się pod nadzorem nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Tym samym, straci prawo wprowadzania na rynek produktów ekologicznych - przypomniał wojewoda mazowiecki. Dodał, że taki producent może również stracić dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wojewoda poinformował, że ekologiczny producent powinien przekazać zgłoszenie na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jednej z dziewięciu jednostek certyfikujących wymienionych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.bip.minrol.gov.pl). Formularz samego zgłoszenia można natomiast znaleźć na stronie inspektora: www.ijhars.gov.pl. w zakładce rolnictwo ekologiczne - zgłoszenie działalności.

Wojewoda przypomniał w komunikacie, że gdy 23 lipca br. minister rolnictwa cofnął Bioeksportowi upoważnienia do wydawania certyfikatów, pod kontrolą firmy na terenie Mazowsza znajdowało się 610 rolników, najwięcej w powiatach: warszawskim zachodnim, płockim, pułtuskim i nowodworskim. Według informacji wojewody, 330 jeszcze nie postarało się o nowe certyfikaty.