Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, zwiększanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko oraz uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej.

W finale wzięło udział 37 uczniów - laureatów etapu szkolnego. Najpierw wszyscy finaliści mieli do rozwiązania test, a potem osoby z największą ilością punktów odpowiadały na pytania komisji powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyniku prac komisji wyłoniono następujących laureatów:
- I miejsce - Paweł Dymkowski ze szkoły ZSCKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie,
- II miejsce - Jakub Krukowski ze szkoły ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,
- III miejsce ex aequo - Marcin Kisielewski ze szkoły ZSCKR w Studzieńcu i Sebastian Kubosz ze szkoły w ZSCKR im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim.

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia, które otrzymali: Mateusz Szaniawski ze szkoły ZSCKR im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz Rafał Jasiński ze szkoły ZSCKR w Janowie.