Za 10 lat, powierzchnia pod produkcją ekologiczną – zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu – ma się zwiększyć w UE do 25%! Dziś w skali europejskiej jest to 7%, z czego w Polsce 3%. I jak wynika z najnowszych danych IJHARS – nie polepsza się jakoś szczególnie, choć nie można zaprzeczyć - są pewne miłe symptomy w tym sektorze.

Na koniec 2019 r. metodami ekologicznymi gospodarowało w naszym kraju 20 144 producentów, na łącznej powierzchni 507 637,13 ha. Dla porównania - rok wcześniej producentów ekologicznych było w naszym kraju o 405 więcej, ale swoją produkcję prowadzili na 484 676,15 ha. Krajowa powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wzrosła więc w ciągu roku o prawie 23 tys. ha!

Ekologiczną produkcją typowo rolną zajmowało w ub. roku 18 637 osób, o 570 mniej niż rok wcześniej. 144 producentów dostarczało na rynek ekologiczny, kwalifikowany materiał siewny i rozmnożeniowy, 25 prowadziło ekologiczne pasieki, 6 hodowało ekologicznie ryby, a 33 producentów prowadziło działalność ekologiczną w zakresie „zbiór ze stanu naturalnego”.

Przygotowywaniem produktów ekologicznych (co oznacza: konserwowanie, przetwarzanie włącznie z ubojem i rozbiorem, pakowanie czy znakowanie) zajmowało się w sumie 1022 producentów, a wprowadzaniem na rynek ekologicznych produktów zajmowało się w 2019 r. 1279 producentów, z czego tych wprowadzających na rynek produkty importowane z krajów trzecich było 238.

Najwięcej ekologicznych producentów gospodaruje w woj. warmińsko- mazurskim – 3 265 osób, i w większości zajmują się one produkcją typowo rolną. Pod uprawami ekologicznymi znajduje się tu prawie 108 tys. ha – najwięcej w skali innych regionów kraju. Tu też jest największa liczba producentów ekologicznego kwalifikatu – 35.

Na drugim miejscu – pod względem liczby ekologicznych gospodarzy - plasuje się woj. podlaskie (2902 osób) i też w większości przypadków – ludzie ci zajmują się produkcją rolną. Na trzecim miejscu jest woj. mazowieckie z liczbą ekologicznych producentów 2676. Tu też prym wiedzie typowa produkcja rolna, a 13 osób produkuje ekologiczny kwalifikat.

Na drugim miejscu jeśli chodzi o łączną powierzchnię pod ekologicznymi uprawami znajduje się woj. zachodniopomorskie – blisko 102 tys. ha. Najmniejsze zainteresowanie rolnictwem ekologicznym wykazują mieszkańcy woj. opolskiego – znajduje się tam niewiele ponad 3 tys. ha powierzchni ekologicznych użytków rolnych i tylko 75 ekologicznych producentów.