Konkurs został przeprowadzany dwuetapowo. Etap wojewódzki w każdym z 16 województw prowadziły wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba gospodarstw zgłoszonych do konkursu. Najwięcej zgłoszeń napłynęło do komisji konkursowych w województwach: lubuskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim, najmniej w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim - podaje CDR.

W każdej kategorii przyznano po trzy miejsca oraz wyróżnienia.
W kategorii ekologia-środowisko nagrody otrzymali:
I. Jolanta Bruździńska, Łubowo, woj. wielkopolskie,
II. Edward Czerwonka, Krzepielów, woj. lubuskie,
III. Ryszard Hryc, Jeńki, woj. podlaskie,
Wyróżnienie - Elżbieta i Zdzisław Kobus, Wawrochy, woj. warmińsko-mazurskie.

W kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe nagrody otrzymali:
I. Artur Kisiel, Nieszków, woj. małopolskie,
II. Danuta i Jacek Plotta, Trzcińsk, woj. pomorskie,
III. Joanna i Krzysztof Rzeźniccy, Kazimierzów, woj. łódzkie,
Wyróżnienie - Halina i Leszek Glezer, Pławin, woj. lubuskie,
Dodatkowe wyróżnienie otrzymała Pani Jadwiga Galaś z woj. zachodniopomorskiego, za ekologiczną produkcję nasienną.