Jak udało się nam dowiedzieć jego celem jest przede wszystkim identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs jest skierowany do rolników ekologicznych posiadających aktualny certyfikat i spełniających wymogi wzajemnej zgodności i przebiegać będzie w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach:,, ekologia – środowisko” i ,,ekologiczne gospodarstwo towarowe’’.


Źródło: farmer.pl