W 2020 roku na zasadach rolnictwa ekologicznego działało prawie 26 400 gospodarstw, czyli 10 proc. wszystkich gospodarstw.

W porównaniu z 2010 r. liczba gospodarstw ekologicznych w 2020 r. wzrosła o około 9 900 (+ 60 proc.). Obszar upraw ekologicznych w 2020 roku zwiększył, o 69 procent do 1,6 miliona hektarów. Udział powierzchni uprawnej w stosunku do całkowitej powierzchni użytków rolnych wzrósł, zatem z 5,6 procent do 9,6 procent.

Nadal wzrastała hodowla zwierząt według kryteriów ekologicznych, chociaż jej udział w całkowitej produkcji - zwłaszcza trzody chlewnej - jest bardzo mały.

Według danych niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis), w ciągu ostatnich dziesięciu lat. liczba gospodarstw prowadzących ekologiczną hodowlę zwierząt wzrosła o 43 procent do około 17 500. To około 10 procent wszystkich gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt.

8 proc. całkowitej populacji bydła w Niemczech jest utrzymywane zgodnie z kryteriami ekologicznymi, ale w przypadku świń rolnictwo ekologiczne nie stanowi nawet 1 proc. pogłowia i produkcji.

Niezbędne środki do produkcji ekologicznej oraz produkty eko znajdziesz na Giełdzie Rolnej!