Informuje o tym Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Ostateczne wyniki spisu rolnego 2020 pokazują, że liczba gospodarstw utrzymujących zwierzęta zgodnie z wytycznymi ekologicznymi w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła o 41 procent z 12 300 do 17 300.

W sumie w 2020 r., co dziesiąte ze 168 800 gospodarstw hodowlanych w Niemczech było gospodarstwem ekologicznym; W 2010 roku dotyczyło to tylko 6 proc. placówek.

Bydło i kurczęta najliczniej reprezentowane w ekologicznej hodowli

W 2020 roku 13 000 gospodarstw z ekologiczną hodowlą zwierząt utrzymywało bydło. To o 34 procent więcej gospodarstw niż w 2010 roku. Stada bydła ekologicznego wzrosły od 2010 do 2020 roku o 45 procent do 861 300 zwierząt, a tym samym do 8 procent całego pogłowia bydła.

Innym ważnym gatunkiem zwierząt w ekologicznej hodowli zwierząt są kurczęta w 2020 r. około 8 296 900 ptaków było utrzymywanych ekologicznie w 5 400 gospodarstwach. Udział kurcząt utrzymywanych ekologicznie stanowił 5 proc. całkowitej populacji kurcząt w Niemczech w 2020 roku. W 2010 roku było to 3 proc.

Rzadziej reprezentowane są gospodarstwa z ekologiczną hodowlą trzody chlewnej, owiec lub kóz. Było 2700 gospodarstw z ekologiczną hodowlą owiec, 1900 gospodarstw z ekologiczną hodowlą kóz i 1600 gospodarstw z ekologiczną hodowlą trzody chlewnej.

Liczba świń utrzymywanych ekologicznie w latach 2010-2020, wzrosła o 36 procent ze 156 300 do 212 500, ale udział świń utrzymywanych ekologicznie w całej populacji świń wynosi nieco poniżej jednego procenta.

Odsetek kóz i owiec hodowanych ekologicznie w 2020 r. jest znacznie wyższy: przy 51 400 kóz stanowiły one 33 procent, a 243 800 owiec stanowiło 13 procent całej populacji zwierząt.

Co dziesiąte niemieckie gospodarstwo jest ekologiczne

Całkowita liczba gospodarstw ekologicznych w latach 2010-2020 w Niemczech wzrosła o 58 procent do 26 100 gospodarstw. Oznacza to, że jedno na dziesięć z 262 800 gospodarstw w Niemczech jest obecnie gospodarstwem ekologicznym. Uprawiają one obszar użytkowany rolniczo o łącznej powierzchni 1 592 700 ha zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Odpowiada to wzrostowi powierzchni o 69 proc. w porównaniu do 2010 roku.

Gospodarstwa ekologiczne skupiają się na produkcji pasz

Aby umożliwić zamknięty obieg składników odżywczych w gospodarstwie ekologicznym, chów zwierząt często powiązany jest z odpowiednim wyposażeniem pastwisk i uprawą pasz. W rezultacie ponad połowa gospodarstw ekologicznych koncentruje swoją działalność na produkcji pasz lub wypasie bydła – działa tu 13 300 gospodarstw ekologicznych (51 proc.). Gospodarstwa te zarządzają 51 procentami użytków ekologicznych. Daleko w tyle jest 7200 gospodarstw z produkcją roślinną (27 procent), posiadające 29 procent powierzchni użytków ekologicznych.