Ministerstwo rolnictwa przedłużyło i rozszerzyło możliwości dotyczące doradztwa dla przedsiębiorstw rolnych, które chcą przejść na produkcje ekologiczną.

Firmy, które chcą przejść na rolnictwo ekologiczne lub są już w fazie konwersji, mogą ubiegać się o fundusze na porady dotyczące konwersji do 31 maja 2021 r. Dotacja pokrywa do 50 procent kosztów i wynosi maksymalnie 4000 euro na firmę.

Nowością są porady dotyczących konwersji dla gospodarstw akwakultury, a także dla rolników, którzy chcą przejąć już działający ekologicznie biznes.

O fundusze na konsultacje dotyczące konwersji rolnicy mogą ubiegać się w ramach federalnego programu rolnictwo ekologiczne i inne formy zrównoważonego rolnictwa.