Według aktualnego barometru ekonomicznego Niemieckiego Związku Rolników (DBV) z grudnia 2020 r., 17,2 proc. rolników może sobie wyobrazić przejście na rolnictwo ekologiczne. Rok wcześniej było ich 18,4 proc., a więc procent ten nieznacznie spadł.

Udział gospodarstw ekologicznych w reprezentatywnym badaniu wzrósł z 8,5 do 9 proc. i podobnie jak w roku poprzednim, niecałe 3 proc. niemieckich rolników było zdeterminowanych do konwersji działalności na ekologiczną. W poprzednich latach zainteresowanie konwersją stale rosło.

Zainteresowanie konwersją spadło wyraźnie w latach 2019-2020 wśród gospodarstw prowadzących produkcję pasz z 21,4 do 19,7 proc, a wśród gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt z 14,2 do 11 proc. Z drugiej właściciele gospodarstw prowadzących produkcję roślinną mogą sobie wyobrazić przekształcanie swoich gospodarstw nieco częściej niż w roku 2019. Udział ten wzrósł o 1 proc. do 17,2 proc.

Według danych Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI), w latach 2015-2020 niemieckie ekologiczne grunty orne wzrosły o 69 proc, ekologiczna hodowla trzody chlewnej o 58 proc, a ekologiczna produkcja mleka o 69 proc.

Pod koniec 2019 roku udział gruntów ekologicznych w Niemczech wynosił około 10 proc., a ponad 12 proc. gospodarstw było ekologicznych.

Komisarz ds. ekologii DBV, uważa, że ​​osiągnięcie celu 20% proc. powierzchni rolniczej użytkowanej ekologicznej jest ambitne, ale możliwe, jeśli uczestniczy rynku dokonują konwersji, kiedy marketing i poziom cen produktów ekologicznych są zabezpieczone.

W przypadku dalszych zmian popyt musi rosnąć wraz z dodatkową produkcją organiczną, a import powinien zostać zastąpiony niemieckimi produktami.