Całkowite emisje duńskich gazów cieplarnianych (GHG) mają zostać obniżone o 70 procent od poziomu z 1990 roku. Przewiduje się również wiążące cele redukcji dla sektora rolnego.

Nowy rząd chce również przedstawić plan wdrożenia i przestrzegania europejskiej ramowej dyrektywy wodnej i ograniczenia stosowania pestycydów, a także zapowiedział podjęcie nowych działań na rzecz znacznej redukcji emisji azotu w rolnictwie.

Premier Frederiksen powiedział, że proponowany plan działania nie jest ostateczną listą. Tam, gdzie jest to konieczne, w sektorze rolnym, będą podejmowane dalsze kroki w kierunku bardziej ekologicznego i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi.