W obradach uczestniczył również minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek, Sawicki który przedstawił priorytety polskiej prezydencji w UE oraz wizję przyszłej wspólnej polityki rolnej po 2013 r.
Podczas konferencji mogliśmy usłyszeć wiele pozytywnych wypowiedzi: kraje członkowskie stworzyły krajowe plany działania dla rolnictwa ekologicznego, promują żywność ekologiczną w publicznych stołówkach, rozpoczęły akcje informacyjne, programy szkoleniowe i wprowadziły rolnictwo ekologiczne do programów szkolnych i uniwersyteckich. Takie działania są efektywnymi instrumentami wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.

Zdaniem Sándora Fazekasa, węgierskiego ministra rozwoju wsi, gospodarza kongresu, produkcja ekologiczna jest systemem przyjaznym dla środowiska, a jednocześnie jest szansą dla rozwoju wiejskiego oraz daje źródła dochodu dla mieszkańców wsi w sposób, który bierze pod uwagę różnorodność europejskiego krajobrazu rolniczego. Fazekas uważa, że polityka powinna wyznaczyć jasne ramy prawne oraz system wsparcia, by wspierać rozwój najbardziej zrównoważonego sektora. Natomiast flar rozwoju obszarów wiejskich Wspólnej Polityki Rolnej może odgrywać ważną rolę w dalszym rozwoju rolnictwa ekologicznego.


- By sprostać wymaganiom przyszłości, musimy podnosić świadomość, która zmieni nawyki konsumpcji. Ale pilnie potrzebujemy wyraźnego wsparcia polityków, by wspierać wzrost i dalszy rozwój prawdziwie zrównoważonego systemu produkcji żywności, w którym rolnictwo ekologiczne jest wiodącym modelem - mówi Christopher Stopes, prezydent Grupy IFOAM UE
Jego zdaniem reforma WPR jest trudnym testem dla polityków, pokaże, jak bardzo zobowiążą się wykonać dalsze kroki w kierunku polityki rolnej, która sprosta wyzwaniom klimatycznym, różnorodności biologicznej i zmniejszającym się zasobom naturalnym
Europejski Kongres Rolnictwa Ekologicznego został zorganizowany przez prezydencję węgierską UE i Ministerstwo Rozwoju Wsi we współpracy z IFOAM Grupą EU oraz dwoma najważniejszymi organizacjami węgierskiego rolnictwa ekologicznego: Magyar Biokultúra Szövetség i Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.