Na liście miejsc z certyfikowaną żywnością ekologiczną produkowaną przez rolników znajdują się sklepy i stoiska m.in.: z Katowic, Sosnowca, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Rybnika.

Spis zawiera 22 sklepy, ale - jak zapewniła członkini Koła Miejskiego w Gliwicach Aleksandra Józewicz - będzie się powiększał. - Ekologia to modne słowo i naszym zdaniem bywa nadużywane. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć listę miejsc, gdzie można kupić produkty ekologiczne, które posiadają stosowne certyfikaty nadane przez jednostki certyfikujące (takich jednostek jest w kraju kilkanaście) - powiedziała Józewicz.

Dodała, że obecnie przymiotnik "ekologiczny" jest traktowany jak wabik i niestety działa na mniej świadomych konsumentów, którzy kupują produkt lub usługę w przeświadczeniu, że jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Gliwicki klub nie jest w stanie określić, jak często zwrot "produkt ekologiczny" bądź przedrostek "eko" są nadużywane. Józewicz podkreśliła jednak, że "problem jest naprawdę duży, dlatego tak ważne jest, aby konsumenci wiedzieli, jak odróżnić produkty ekologiczne od tych nieekologicznych". - Sama niejednokrotnie spotykam się ze sprzedawcami, którzy nie mają pojęcia, co to jest produkt ekologiczny i próbują mi sprzedać jajka (...) twierdząc, że są ekologiczne, bo pochodzą z Mazur - powiedziała.

Produkt z certyfikatem oznacza np., że przy jego produkcji nie używano środków chemicznych ochrony roślin, rolnik chroni środowisko, stosuje płodozmian, a w przypadku hodowli zwierząt zapewnia odpowiedniej wielkości wybieg.

Lista sklepów i stoisk znajduje się w internecie. Józewicz podkreśla, że lista powstała także po to, "aby promować rolnictwo ekologiczne" i "zachęcać konsumentów do kupowania produktów bezpośrednio od rolników".

Jak wynika z danych gliwickiego klubu, w województwie śląskim jest ponad 150 gospodarstw ekologicznych, głównie w powiatach częstochowskim i żywieckim.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która powstała w 1988 r. Jej celem jest ochrona środowiska, wspieranie rolnictwa ekologicznego, powszechna edukacja ekologiczna, kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że "jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji.