Na 2013 rok WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczył 187 mln zł na pożyczki inwestycyjne oraz 20 mln zł dotacji, z których 11,5 mln zł także zostanie przekazana na inwestycje.
Fundusz zakończył już nabór wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2013 r.

- W wyznaczonym terminie wpłynęły do Wojewódzkiego Funduszu ogółem 184 wnioski na łączną kwotę w wysokości 199,5 mln zł. Obecnie trwa procedura oceny - powiedziała prezes Grunt.

Fundusz postanowił zwiększyć procentowe kwoty umorzenia pożyczek przeznaczanych dla samorządów.

Dotychczas samorządy mogły zabiegać o umorzenie 25 proc. pożyczki, teraz te, które przedstawią komplet dokumentów do połowy roku, mogą liczyć na 40-proc. ulgę. Także 40-proc. umorzenia otrzymają samorządy, których działania finansowane przez fundusz będą realizowane na obszarach prawnie chronionych pod względem środowiskowym.

- Zwiększając umorzenie chcemy wspomóc samorządy, które - jak wiemy - będą miały mniejsze środki na inwestycje w kolejnych latach, a dyscyplina czasowa pozwoli nam i beneficjentom na wcześniejsze rozliczenie się z dotacji lub pożyczki - powiedział wiceprezes funduszu Marek Zieliński.

WFOŚiGW w Poznaniu pomaga w budowie kanalizacji, oczyszczalni ścieków, budowie zbiorników retencyjnych, termomodernizacji, budowie składowisk czy ekranów akustycznych. Na dotacje mogą liczyć projekty z zakresu edukacji ekologicznej, likwidacji klęsk żywiołowych czy usuwanie azbestu.