Nagroda została ustanowiona przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, organizację patronacką unijnych rolników i spółdzielni, COPA-COGECA oraz IFOAM Organics Europe.

- Jestem dumny, że nagrody ekologiczne UE stają się rzeczywistością. Produkcja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w przejściu na zrównoważone systemy żywnościowe i nie możemy tego osiągnąć bez różnych uczestników łańcucha dostaw produktów ekologicznych. Nagrody te są doskonałą okazją do ich zaprezentowania jednocześnie promując przykłady dobrych praktyk w całej UE. Zachęcam wszystkich interesariuszy rolnictwa ekologicznego do składania wniosków – powiedział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Łącznie siedem nagród ma być ogłoszonych w ramach planu działania na rzecz promowania produkcji ekologicznej przyjętego przez KE w marcu 2021 r.

Jednym z celów jest osiągnięcie przez rolnictwo ekologiczne 25 proc. powierzchni wykorzystywanej rolniczo w UE do 2030 r. oraz znaczne rozszerzenie akwakultury ekologicznej.

Zgłoszenia można składać od 25 marca do 8 czerwca 2022 roku.

Więcej informacji na temat zaproszenia można znaleźć pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_en. 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Europejski Dzień Ekologii, 23 września 2022 r.