W 2005 r. gospodarstw ekologicznych było w Polsce nieco ponad 7 tys. W ub. r. juz 2 tys. więcej. Z prognoz resortu rolnictwa wynika, że do końca br. będzie ich ponad 12 tys. Wzrasta też liczba przetwórni zainteresowanych produkcją ekologiczną.

Polska jest na piątym miejscu wśród krajów z największym przyrostem powierzchni gospodarstw ekologicznych w latach 2004-2005. Na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, na drugim Argentyna, na trzecim Włochy, na czwartym Kanada. A wśród krajów, które mają najbardziej rozwinięte rolnictwo ekologiczne znajdują się: Australia, Argentyna, Chiny, USA, Włochy, Hiszpania. Natomiast w czołówce krajów z największym procentowym udziałem rolnictwa ekologicznego znalazły się Lichtenstein, Austria, Szwecja, Włochy, Estonia. Szacuje się, że w 2007 r. w Europie uprawy ekologiczne będą zajmowały 6,9 mln ha, a na całym świecie 29,4 mln ha (w tym najwięcej takich upraw będzie w Australii - 11,8 mln ha).

Źródło: MRiRW