Producentów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu POLSKA EKOLOGIA, spotkać można było również na stoiskach indywidualnych, które przyciągały wzrok ofertą produktową, a także możliwością skosztowania polskich przysmaków – wędlin i kiełbas ekologicznych, soków czy herbat, a także chipsów jabłkowych.

Tragi Biofach już od wielu lat wpisane są w kalendarz imprez polskich producentów i przetwórców żywności ekologicznej. Także w tym roku, na stoisku o łącznej powierzchni 300 m², prezentowane były certyfikowane produkty z różnych regionów kraju. Informacji o asortymencie, produkcji oraz potencjale polskiego rynku ekologicznego udzielali obecni na targach producenci, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oprócz ekspozycji produktów targi BioFach były doskonałą okazją do rozmów handlowych, zapoznaniem się z trendami światowymi oraz wzięcia udziału w seminariach tematycznych. Polscy producenci przygotowali również atrakcje z myślą o zwiedzających. Liczne degustacje oraz pokazy wypiekania chleba cieszyły się dużym powodzeniem wśród osób odwiedzających.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA powstałe w 2006 roku to jedno z największych stowarzyszeń przedstawicieli branży ekologicznej w Polsce. Stowarzyszenia zrzesza ponad dwudziestu członków posiadających certyfikaty w zakresie rolnictwa ekologicznego wokół celów takich, jak podnoszenie świadomości i promocja produktów ekologicznych, wymiana informacji pomiędzy producentami i przetwórcami, współpraca z przedstawicielami władzy państwowej, samorządowej i innymi podmiotami gospodarczymi. Ideą przyświecającą członkom Stowarzyszenia jest przekonanie, że na ciągle rozwijającym się rynku żywności ekologicznej ważne są działania o charakterze ponadjednostkowym, które w większym stopniu łączą niż dzielą. Zrzeszamy ludzi, którym przyświeca ta sama idea – idea żywności ekologicznej.

źródło: farmer.pl