- W naszym kraju istnieją warunki przyrodnicze sprzyjające produkcji ekologicznej. W ostatnich latach widzimy wzrost zainteresowania rolników wytwarzaniem właśnie takich produktów, ale jest ich jeszcze zbyt mało – podkreślił wicepremier Andrzej Lepper, ktory uczestniczył w posiedzeniu Rady. Szef resortu rolnictwa zauważył, że problemem jest ciągle zbyt mała produkcja surowców ekologicznych przez rolników. Tylko część gospodarstw ekologicznych produkuje surowiec w ilościach handlowych i w ilościach, które są potrzebne dla przetwórni ekologicznych. Dlatego też, trzeba zachęcać rolników do zwiększenia produkcji towarowej w gospodarstwach ekologicznych. Wicepremier przypomniał, że Agencja Rynku Rolnego prowadzi trzyletnią kampanię informacyjną skierowaną do konsumentów oraz producentów żywności ekologicznej.

Źródło: MRiRW