Według stanu na 31 grudnia 2010 r., w Polsce kontrolą jednostek certyfikujących było objęte 527 074 ha powierzchni użytkowanej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym. Jest to 26 proc. wzrost w odniesieniu do 2009 r.

W okresie 2003-2010, tj. w ciągu 8 lat, powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła 8,5-krotnie. Powierzchnia użytkowana zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym wynosi ok. 2,8 proc. całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce. Ta powierzchnia, mimo że się zwiększa, i tak jest jeszcze bardzo mała, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.

W roku 2003 powierzchnia ta wynosiła, jak podaje Ministerstwo Rolnictwa, jedynie 61 236 ha, w 2004 r. - 82 730 ha, 2005 - 166 300, 2006 - 228 009, 2007 - 287 529, 2008 - 314 848, 2009 - 416 261, 2010 - 524 074 ha.