- Rozwój sektora biologicznego, charakteryzującego się najszybszym tempem wzrostu w porównaniu z innymi sektorami, wynika w pewnym stopniu z utrzymania przez ten sektor wiarygodności i zaufania konsumentów. Można to zagwarantować jedynie poprzez skuteczny system kontroli i certyfikacji produktów biologicznych w połączeniu z sankcjami nakładanymi w przypadku oszustw. Sektor ten stosuje specyficzne metody produkcji i powinien utrzymać swój wyjątkowy charakter. Rolnictwo biologiczne to przede wszystkim holistyczne metody produkcji, oparte w szczególności na zarządzaniu zasobami naturalnymi, przy ograniczonym wykorzystaniu zasobów nieodnawialnych i chemikaliów oraz zakazie stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie. Sektor ten musi w sposób innowacyjny tworzyć wartość dodaną dla producentów, spółdzielni i różnych regionów UE - powiedział nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne" Copa-Cogeca Edouard Rousseau.

- Rozwój sektora musi być także realny w różnych regionach UE z gospodarczego punktu widzenia. Musi być on bardziej widoczny. Można to osiągnąć poprzez niezawodny system informacji statystycznych przekazujący aktualne informacje na temat nowych uczestników, a także tych opuszczających rynek, w kontekście różnych kategorii produktów biologicznych na rynkach Unii Europejskiej i poza nią. Ponadto potrzeba zharmonizowanych ram prawnych, które ograniczą biurokrację i uproszczą administrację, nie osłabiając jednocześnie zasad sektora. Wreszcie Komisja Europejska musi nadal zapewniać odpowiednie zarządzaniem rynkiem i poszanowanie zasad ochrony, regulacji i kontroli importu i eksportu. Jednocześnie należy zagwarantować uczciwą konkurencję pomiędzy producentami z różnych państw członkowskich - mówił Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.