W spotkaniu Rady wzięli udział powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie organizacji branżowych, działających w rolnictwie ekologicznym oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze zebranie dotyczyło kwestii organizacyjnych. Będziemy się przyglądać kolejnym działaniom Rady.

Jakie funkcje spełnia Rada Produkcji Ekologicznej?

Według zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022r. do jej zadań należy:

- opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym, w szczególności w obszarze produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;

- wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi produkcji ekologicznej;

- opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2027.

Podczas I spotkania ustalono plan, regulamin pracy rady, a także wytypowano przewodniczącego. Został nim dr hab. Krzysztof Jończyk, z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB.

Do udziału w pracach Rady zaproszono również: przedstawiciel uczelni wyższych i organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym, dwóch przedstawicieli upoważnionych jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną.

Rola rolnictwa ekologicznego

Obecny na spotkaniu sekretarz stanu Rafał Romanowski, wskazywał na znaczenie i istotną funkcję rolnictwa ekologicznego w produkcji żywności

-Rolnictwo ekologiczne pełni istotną rolę w Polsce. Przed nami konieczność zmniejszania barier stojących na drodze do efektywnej produkcji ekologicznej, czyli żywności produkowanej metodami ekologicznymi – podkreślił sekretarz stanu.