Baltic Deal jest programem realizowanym pod agendą Unii Europejskiej przez siedem państw nadbałtyckich, w tym Polskę. Jego celem są działania na rzecz poprawy środowiska Morza Bałtyckiego m.in. poprzez ograniczanie strat składników nawozowych w gospodarstwach rolnych regionu, bez szkody dla produkcji i konkurencyjności tych gospodarstw. Szczególny nacisk położony jest na wspólne działania rolników i służb doradczych na rzecz propagowania zrównoważonych praktyk rolno-środowiskowych, które w efekcie pozwolą na ograniczenie skażenia wód Bałtyku. W ramach projektu planowane jest założenie sieci 150 gospodarstw demonstracyjnych. W realizację projektu zaangażowane są zarówno federacje rolników, służby doradcze (w Polsce Centrum Doradztwa Rolniczego) jak i ministerstwa państw nadbałtyckich.

  Po konferencji uczestnicy Dni z Rolnictwem Ekologicznym odwiedzili Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach, gdzie zapoznali się z realizowanymi tu pracami badawczymi, uczestniczyli w pokazach maszyn i urządzeń rolniczych oraz warsztatach na polach doświadczalnych.

   W drugim dniu imprezy uczestnicy Dni z Rolnictwem Ekologicznym spotkali się z pracownikami IUNG-PIB w Puławach. Po krótkiej części teoretycznej, w której pracownicy instytutu zaprezentowali doświadczenia dotyczące produkcji pasz w gospodarstwie ekologicznym oraz systemy uprawy roli i siewu, nastąpiła część praktyczna w gospodarstwie w Osinach.