Rolnictwo ekologiczne wpisuje się w Sesje naukowe IOR-PIB. Było tak również w tym roku, na jubileuszowej 60. Sesji Naukowej IOR-PIB cały panel poświęcony był właśnie rolnictwu ekologicznemu, metodom biologicznym, niechemicznej ochronie roślin.  odmian i ich mieszanek w regulacji zachwaszczenia.