W założeniach dla państw członkowskich UE Komisja Europejska wyznaczyła wspólny cel, jakim jest przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 proc. powierzchni gruntów pod rolnictwo ekologiczne, jednocześnie mając na uwadze różne poziomy produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych w poszczególnych państwach. W 2021 r. powierzchnia gruntów ekologicznych wynosiła w Polsce zaledwie 3,7 proc., więc możliwe do zrealizowania jest osiągnięcie ok. 7 proc. do 2030 r. W nowym Planie Strategicznym przede wszystkim zwiększą się stawki dopłat do produkcji ekologicznej oraz uproszczone zostanie wnioskowanie dla małych gospodarstw. Rolnicy ekologiczni będą mogli także skorzystać z części ekoschematów. Czy to zachęci producentów do rolnictwa ekologicznego?

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Od bieżącego roku realizowany będzie Plan Strategiczny, który zawiera kontynuację wsparcia finansowego rolników w ramach interwencji – Rolnictwo ekologiczne. O wsparcie będzie mógł ubiegać się rolnik objęty nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Jak czytamy w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2030”, wsparcie to w dalszym ciągu będzie dotyczyło zarówno utrzymania praktyk rolnictwa ekologicznego po okresie konwersji, jak i w trakcie okresu konwersji (...).