Na początku roku 2004 producentów ekologicznych było w Polsce zaledwie 3,7 tys. i przez sześć lat liczba ta wzrosła pięciokrotnie.

Zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni producenci rolni. W latach 2009 - 2010 stanowili oni ok. 98 proc. wszystkich producentów. Producenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie: przetwórstwa produktów ekologicznych, wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów importowanych z państw trzecich), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich, dostawy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, zbioru produktów ze stanu naturalnego oraz pszczelarstwa stanowili jedynie 2 proc. wszystkich producentów ekologicznych, zarówno w 2009 r., jak i w 2010 r., informuje GIJHARS.