Wraz z większym naciskiem wywieranym przez Komisję Europejską na prowadzenie zrównoważonych, proekologicznych metod gospodarowania przez rolników, dużą rolę odgrywać będzie kształcenie w tym kierunku. Szkoła zwiększając ofertę kształcenia. Chce stworzyć miejsce do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami a światem nauki.

Centrum Edukacji Ekologicznej

Informację na temat wprowadzanych innowacji uzyskaliśmy od dyrektora szkoły ZSCKR w Różańcu – Zbigniewa Wlazia. Jak mówi:

-Plany kreują się od kilku lat. Szkoła uzyskała aprobatę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stworzenie przy szkole Centrum Edukacji Ekologicznej. Ma to być miejsce wspierające i kształcące rolników, uczniów, organizacje okołorolnicze, we współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa. Planujemy również stworzenie laboratorium do badania gleby i produktów rolnych, które wspomoże nasz region, będący w dużej mierze nastawiony głównie na rolnictwo. Dodatkowo, z racji tego, iż uprawiamy pradawne odmiany pszenicy chcemy stworzyć linię technologiczną do przetwarzania ziarna na mąkę. Ideą jest połączenie łańcucha żywieniowego od pola do stołu, a ponieważ mamy w ofercie kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, to istnieje możliwość zarówno wyprodukowania tej mąki oraz jej przetworzenia na miejscu.

- W planach mamy również wprowadzenie profilu technika weterynarii, a bazę dydaktyczną w praktyce stanowiłyby zajęcia kontaktowe ze zwierzętami. Pracujemy nad założeniem ekologicznych hodowli rodzimych ras trzody chlewnej bądź bydła, przy współpracy z gospodarstwami lokalnymi. W tej chwili staramy się o pozyskanie funduszy na to poddziałanie. Szkoła funkcjonuje pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co zwiększa jej szansę na rozwój– informuje dyrektor.

Realizacja planów

Dotychczas szkoła realizowała już pierwsze szkolenia i konferencje dokształcające rolników – ostatnia na temat rodzimych ras zwierząt. Placówka prowadzi też poletka doświadczalne, na których przeważają uprawy zbóż ekologicznych – m.in. pszenica płaskurka, samopsza, orkisz, okrągłoziarnowa. Odnośnie warzyw uprawianych ekologicznie, szkoła zajmuje się głównie uprawą cebuli, planowana jest też uprawa dyni, czy też cukinii. Poletka prowadzone są w celach przeprowadzenia prób uprawowych, a w przyszłości mają służyć też w celach dydaktyczno-informacyjnych dla rolników.

Zespół szkół posiada bogate zaplecze maszynowe, w które inwestuje środki. Nowym nabytkiem jest specjalistyczny park maszynowy do rolnictwa ekologicznego – brona precyzyjna, brona obrotowa oraz pielnik precyzyjny sterowany komputerowo. Stosowane są też narzędzia do siewu, jak np. precyzyjny siewnik do wysiewu zbóż, kukurydzy oraz rzepaku, jak również sadzarka karuzelowa. Jak twierdzi dyrektor:

-Rolnictwo precyzyjne umożliwia wprowadzenie ekologii, bo praca ręczna na większą skalę jest niemożliwa. Dlatego też szkoła inwestuje w nowe wyposażenie maszynowe. Pomysł na wprowadzenie nowych metod kształcenia wziął się z chęci uatrakcyjnienia szkoły i wzmocnienia jej rozpoznawalności. Placówka z racji tego, że jest umiejscowiona z dala od miejskich aglomeracji, by istnieć, musi czymś przyciągać. Z racji występowania dużej liczby gospodarstw ekologicznych w pobliżu, zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia jest warte swojej ceny. A to Centrum umożliwi połączenie wiedzy rolnika ze światem nauki.