Komisja Europejska publikuje listę państw trzecich, z których mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Wspólnoty określone kategorie produktów rolnictwa ekologicznego, uznając, że w państwach tych obowiązują zasady produkcji i systemy kontroli równoważne do tych, które stosowane są w UE.

W latach 2009-2010 na liście Komisji Europejskiej znajdowały się: Argentyna, Australia, Kostaryka, Indie, Izrael, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Tunezja oraz Japonia.

Producenci zamierzający importować produkty rolnictwa ekologicznego z państw trzecich wymienionych na liście KE, wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przez producentów objętych systemem kontroli przez jednostki certyfikujące i/lub organy kontroli, wymienione na ww. liście, nie muszą posiadać upoważnienia do przywozu ww. produktów, wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Importerzy ww. produktów zobowiązani są natomiast zgłosić zamiar podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym w zakresie importu ww. produktów wybranej upoważnionej jednostce certyfikującej oraz uzyskać od tej jednostki certyfikat zgodności, obejmujący działalność w zakresie importu produktów rolnictwa ekologicznego. 

W 2010 roku GIJHARS wydał 16, dwa razy więcej niż w 2009 r., decyzji upoważniających do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z następujących państw trzecich: Sri Lanka, Chińska Republika Ludowa, Indonezja, Peru, Chile, Serbia, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki.

Znacznie wydłużyła się też lista przywożonych produktów, np. z Ukrainy były to: jeżyna, borówka brusznica, żurawina, rokitnik, borowik szlachetny, koźlarz babka, maślak zwyczajny, podgrzybek brunatny, czubajka kania, gąska zielona, kolczak obłączasty, lejkowiec dęty, mleczaj rydz, opieńka miodowa, pieprznik jadalny, twardzioszek przydrożny, jarzębina, tarnina, owoce czarnego bzu, jagoda czarna, kwiaty czarnego bzu, jałowiec, dzika róża, kalina, ałycza.