Zdecydowana większość producentów ekologicznych to ekologiczni producenci rolni. W latach 2009-2010 stanowili oni ok. 98 proc. - informuje „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009 - 2010", GIJHARS.

W porównaniu do 2009 r., w 2010 r. odnotowano wzrost liczby producentów ekologicznych w większości kategorii działalności - z wyjątkiem kategorii producentów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich (-1) oraz prowadzących działalność w zakresie pszczelarstwa (-6). Zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r. w Polsce nie było jeszcze producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie nowo wprowadzonej kategorii produkcji ekologicznej - akwakultury i wodorostów morskich.

W 2010 r. największy odsetek (24,3 proc.) wszystkich gospodarstw ekologicznych użytkowanych przez producentów rolnych stanowiły gospodarstwa o powierzchni upraw od 5 do 10 ha. Gospodarstwa o powierzchni upraw do 5 ha stanowiły 23,7 proc., natomiast gospodarstwa największe, powyżej 100 ha stanowiły 4,5 proc. ogólnej liczby gospodarstw.