Ekologiczne rolnictwo staje się wymogiem

Obecnie 8 % ziemi rolnej w Unii Europejskiej uprawiane jest metodami ekologicznymi w Polsce to zaledwie 3,5 %. W planach Unii Europejskiej jest osiągnięcie 25 % udziału rolnictwa ekologicznej. Cel ten będzie osiągnięty także poprzez kampanie uświadamiające społeczeństwu europejskiemu, w tym polskiemu, zalety rolnictwa ekologicznego, zarówno dla środowiska naturalnego, jak również dla zdrowia ludzi. Istotnym czynnikiem korzystnym dla żywności ekologicznej jest także wolniejszy wzrost cen żywności ekologicznej w stosunku do wzrostu cen żywności konwencjonalnej, który powoduje zmniejszenie procentowej różnicy w cenach między certyfikowaną żywnością bio, a standardową.

Więcej na portalspożywczy.pl