Pomimo to, że na ekologiczne jedzenie wdajemy mniej niż nasi zachodni sąsiedzi, to wyniki rozwoju tego segmentu rynku są zadowalające.

Jak informuje dziennik w 2011 roku wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce przekroczyła 50 mln euro. Dla porównania, w Zachodniej Europie na ekologiczne płody ziemi wydaje się średnio 100 euro na osobę rocznie.

Należy jeszcze podkreślić fakt, że kilka lat temu ekologiczne produkty były droższe niekiedy o 100 proc.od tradycyjnych. W związku z narastającą konkurencją ceny ich są wyższe o mniej więcej 10-20 proc.