Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego mogą zostać wpisane osoby, które posiadają wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzenia kontroli u producentów ekologicznych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W 2010 r. zostało przeprowadzonych 10 egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. Egzaminy obejmowały wszystkie rodzaje specjalizacji. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego zostało wpisanych 182 inspektorów rolnictwa ekologicznego, posiadających uprawnienia do kontroli w zakresie jednego lub kilku rodzajów specjalizacji. (m)