Według szwedzkiego urzędu statystycznego obszar uprawiany według kryteriów ekologicznych wzrósł tylko o 5200 ha do 614 300 ha w 2019 r.

Rolnictwo ekologiczne stanowi już ponad jedną piątą całkowitej powierzchni użytków rolnych w Szwecji. Według oficjalnych statystyk spowolnienie wzrostu areału było jednoznaczne. Zgodnie z oficjalnymi badaniami w ubiegłym roku 58 300 hektarów znajdowało się w fazie konwersji. Było to około 20 proc. mniej niż w 2018 r. i stanowiło drugi z rzędu rok spadku. Jednak we wcześniejszych latach miały miejsce podobne fazy spowolnienia. Ponadto sytuacja w 2018 i 2019 r. mogła być wynikiem suszy.

Rolnictwo ekologiczne jest reprezentowane w Szwecji bardzo różnie w zależności od regionu. Na przykład w prowincji Skania na południowym krańcu kraju udział rolnictwa ekologicznego wynosi około 8 proc. Na szczycie skali znajduje się Jämtland w środkowej części kraju, gdzie prawie 40 proc. obszarów uprawnych i użytków zielonych jest obecnie uprawianych ekologicznie.