- Chciałabym zapytać o środki na rozwój rolnictwa ekologicznego – powiedziała podczas sejmowej debaty poseł Renata Butryn, Platforma Obywatelska. - Mieszkam na terenie, gdzie zainteresowanie tego typu uprawami jest duże, i chciałabym zapytać o perspektywy wspierania takiego rolnictwa.

- Co do rolnictwa ekologicznego chcę poinformować, że na dziś w budżecie państwa mamy kwotę ok. 6 mln zł – wyjaśnił wiceminister Kazimierz Plocke. - To są środki przeznaczone na kontrole, które są prowadzone w gospodarstwach ekologicznych, z jednej strony, ale z drugiej strony istnieją mechanizmy wspierania gospodarstw ekologicznych poprzez program rolnośrodowiskowy i z innych źródeł także istnieje możliwość pomocy dla tych gospodarstw, które chcą się w tę produkcję włączyć. Przypomnę, że gospodarstwa ekologiczne to zaledwie 1 proc. wszystkich gospodarstw w Polsce i jest to produkcja, która dzisiaj nie jest na tyle widoczna na rynku, z uwagi na to, że rynek produktów ekologicznych w Polsce dopiero się tak naprawdę kształtuje. Dlatego też trzeba ważyć argumenty i tworzyć taki klimat, który będzie prowadził do rozwiązań satysfakcjonujących dla tej dziedziny.