Według Fruchthandel Online, plan działania obejmuje trzy główne aspekty: stymulowanie popytu na produkty ekologiczne poprzez politykę promocji sprzedaży, promowanie obszarów uprawianych ekologicznie w UE oraz wzmacnianie roli rolnictwa ekologicznego w walce ze zmianami klimatu.

W 2021 r. KE planuje udostępnić dodatkowe 40 mln euro na rolnictwo ekologiczne. Zdaniem komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego rolnictwo ekologiczne odegrałoby kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważony system żywnościowy w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii różnorodności biologicznej. Do 2030 r. udział obszarów uprawianych ekologicznie ma wzrosnąć do 25 proc.

Według agencji informacyjnej SDA, grupa interesu europejskiego przemysłu ochrony roślin ECPA (European Crop Protection Association) postawiła sobie ambitne cele w ramach Zielonego Ładu UE. Na przykład stowarzyszenie planuje do 2030 r. inwestycję w wysokości 14 miliardów euro na nowe technologie i bardziej zrównoważone produkty. W ramach strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej, należy również przyspieszyć usuwanie odpadów i podwyższyć poziom szkolenia rolników.

- Dzięki ambitnemu Europejskiemu Zielonemu Ładowi Komisja Europejska dała zielone światło dla bardziej zrównoważonej i neutralnej dla klimatu przyszłości UE – powiedziała dyrektor ECPA.