W wyniku tych spotkań osiągnięto porozumienia w sprawie bezpośredniej i skuteczniejszej współpracy na szczeblu ministerstw i właściwych służb w zakresie identyfikowalności łańcuchów dostaw produktów ekologicznych od producentów do użytkowników końcowych, wymiany informacji i szkoleń dla ukraińskich ekspertów w tym zakresie.

Według wiceminister rolnictwa Olgi Trofimtsevej globalny rynek produktów ekologicznych rozwija się dynamicznie, a popyt na różnego rodzaju produkty stale rośnie. Ukraina ma wszystkie warunki wstępne do konsolidacji certyfikowanych produktów ekologicznych na kluczowych rynkach i uznania jej za wiarygodnego dostawcę.

- Głównym zadaniem ministerstwa rolnictwa w tej dziedzinie jest zakończenie tworzenia ram legislacyjnych dla funkcjonowania rynku rolnictwa ekologicznego na Ukrainie, w tym ukończenie odpowiedniego projektu ustawy i utworzenie rejestrów podmiotów rynkowych powiedziała Olga Trofimtseva.